Η ΕΚΕ στην Ελλάδα

η Ελλάδα εκπροσωπείται στην ΕΚΕ από την Εθνική Συντονίστρια, Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου, (Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών -ΕΚΚΕ). Η έρευνα πεδίου του 5ου γύρου της ΕΚΕ πραγματοποιήθηκε από τις εταιρίες Metron Analysis και Opinion Marketing Research

Πληροφορίες για την ΕΚΕ στην Ελλάδα πρέπει να αποστέλλονται στην Εθνική Συντονίστρια Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου (jtsiganou@ekke.gr)

Συμμετοχή μέχρι σήμερα

Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε 4 γύρους της ΕΚΕ:

ESS1 2002, ESS2 2004, ESS4 2008, ESS5 2010, ESS6 2012