Διάχυση αποτελεσμάτων

Στην Ελλάδα, έχουν αναληφθεί οι ακόλουθες δράσεις διάχυσης των δεδομένων της ΕΚΕ:

1. Παπλιάκου, Β. Σταθοπούλου, Θ. και Χ. Στρατουδάκη (επιμ.) Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 2011.

2. Καφετζής, Π. Μαλούτας, Θ. και Ι. Τσίγκανου (επιμ.) Πολιτική - Κοινωνία- Πολίτες. Ανάλυση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 2007.