Teemad

ESS mõõdab eriilmelise Euroopa rahvastiku hoiakuid, uskumusi ja käitumismustreid. ESS küsimustik sisaldab aasta aastalt korduvat põhimoodulit, roteeruvaid mooduleid, mille eesmärgiks on uurida spetsiifilisemaid teemasid ning lisaküsimustikku mis sisaldab alusväärtuste skaalat ning eksperimentaalseid teste.

Põhiküsimustiku fookuses on:

Roteeruvate moodulite fookuses on:

Vaata Eesti 6. vooru tõlgitud küsimustikke eesti ja vene keeles: >>

ja: www.ess.ut.ee