Meetodid

ESSi andmeid kogutakse Eestis nii CAPI kui ka PAPI meetodil (oleneb aastast). Lisaküsimustikule vastatakse nii põhiintervjuu jätkuna silmast-silma meetodil, kui ka iseseisvalt küsimustikku täites. Eestis viiakse uuring läbi kahes keeles. Küsimustik on kohandatud eesti ja vene keele jaoks. Küsimustiku kohandamise käigus lisatakse ankeeti riigi-spetsiifiline informatsioon nagu näiteks poliitiliste erakondade nimekiri, religiooni andmed, valikud hariduse ja perekonnaseisu kohta, et see peegeldaks riigi olukorda.

ESSi valim on representatiivne 15 aastastele ja vanematele Eesti elanike (vanuse ülemist piirmäära ei ole) suhtes, kes kuuluvad tavaleibkondadesse, sõltumata rahvusest, kodakondsusest või emakeelest. Inimesed valitakse uuringusse rangelt juhuslikul meetodil. Enamasti vastab ESS ankeedile Eestis ühes andmekogumise voorus umbes 2000 inimest.