ESSi Eestis

ESSi võtmeisikud Eestis

ESSi läbiviimist Eestis korraldab rahvuslik koordinaator Mare Ainsaar Tartu Ülikoolist.

ESSi kaheksanda vooru andmete kogumise viib Eestis läbi Statitikaamet.

ESS puudutavate küsimustega tuleks pöörduda rahvusliku koordinaatori Mare Ainsaare poole (mare.ainsaar@ut.ee).

Senine osalemine

Eesti on osalenud kõigis voorudes alates aastast 2004

ESS2 2004, ESS3 2006, ESS4 2008, ESS5 2010, ESS6 2012, ESS7 2014