Témata

ESS měří vzorce postojů, představ a chování populací evropských zemí. Dotazníky pro šetření ESS se skládají ze základního modulu, který je stejný pro každou vlnu, rotačního modulu, který je věnován speciálním tématům, a doplňkové sekce, která je věnována Schwartzově škále hodnot a experimentálním testům.

 

Otázky základního modulu se zaměřují na následující témata:

Rotační moduly obsahují témata:

Access the translated version of the ESS questionnaires for the Czech Republic in Czech: >>