ΕΚΕ στην ΚΥΠΡΟ

Βασικοί συντελεστές της ΕΚΕ στην Κύπρο

Η Κύπρος αντιπροσωπεύεται στην ΕΚΕ από τον Εθνικό Συντονιστή Καθ. Μάριο Βρυωνίδη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό τον ρόλο υποστηρίζεται από μια κοινοπραξία ιδρυμάτων και οργανισμών όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Η Κύπρος συμμετείχε στον 3ο, 4ο, 5ο και 6ο γύρο της ΕΚΕ με φορέα υλοποίησης το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πληροφορίες για την ΕΚΕ στην Κύπρο μπορούν να ζητηθούν από τον Εθνικό Συντονιστή Καθ. Μάριο Βρυωνίδη (m.vryonides@euc.ac.cy).

Συμμετοχές μέχρι σήμερα

Συμμετοχές μέχρι σήμερα

Η Κύπρος έχει συμμετάσχει σε 4 γύρους της ΕΚΕ έως σήμερα:

ESS3 2006, ESS4 2008, ESS5 2010, ESS6 2012