Διάχυση αποτελεσμάτων

Στην Κύπρο τα αποτελέσματα της ΕΚΕ δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικότητα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Κύπρου