Новини

На 14 май 2019г. в УНСС беше проведена научна конференция, организирана в рамките на проект „Европейско социално изследване за България“ (ESS – ERIC), финансиран от Министерството на образованието и науката на Република България и включен в Националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури (2018 – 2023).

Конференцията беше открита от проф. д.и.н. Стати Статев – ректор на УНСС и от г-жа Карина Ангелиева – Заместник министър на МОН. Научни доклади на различни теми с резултати от ESS изнесоха 19 социални учени от различни научни структури и организации в България.

bgnews