ESS в България

Ключови участници от България

България е представена в ESS чрез своя Национален координатор – доц. д-р Лилия Димова – директор наThink Tank организацията Агенция за социални анализи (АСА). Бъргарското участие в ESS се осъществява от Консорциум ESS ERIC Bulgaria, който обединява четири международно признати организации от различен тип, а именно:

Чрез този консорциум е осигурено широко научно представителство както при изпълнението на проекта ESS, така и при разпространението и използването на резултатите от него.

Набирането на първична емпирична информация и цялостното изпълнение на Шестото издание ESS (Round 6 of the ESS) в България беше осъществено от Агенцията за социални анализи (АСА).

Въпроси, отнасящи се до участието на България в ESS и в ESS ERIC да се изпращат до Националния координатор на следния електронен адрес: lilia.dimova@consultant.bg.

Участие на България в ESS по години

България, чрез националното представителство на Агенцията за социални анализи (АСА) и под научното ръководство на Националния координатор доц. Лилия Димова, досега е осъществила четири издания на ESS, а именно:

ESS3 2006, ESS4 2008, ESS5 2010, ESS6 2012